TERMENI ȘI CONDIȚII

Citylink car-sharing


S.C. Concept Apps Development S.R.L., persoană juridică înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Bulevardul Republicii, nr. 19, bl. A4, et. 2, ap. 1, Ploiești, Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/353/2015 („LNK” ) are ca obiect de afaceri dezvoltarea de servicii de transport ecologice şi economice, în special a utilizării bicicletelor și autoturismelor economice ca mijloc de transport alternativ.

S.C. Concept Apps Development S.R.L. acordă servicii de car-sharing anumitor persoane fizice sau persoane juridice autorizate ce au parcurs procesul de solicitare a înregistrării și care au fost autorizate ca utilizatori. Pentru a deveni utilizator si a putea folosi un vehicul din flota Citylink, persoana trebuie să accepte și să fie de acord cu Termenii și Condițiile stipulate în paragrafele următoare.

Prin accesarea aplicației și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare precum și prin utilizarea serviciilor sau a aplicației în orice modalitate, în întregime sau în parte, vă veți obliga legal față de S.C. Concept Apps Development S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu orice prevedere din Termenii și Condițiile prezentului contract vă rugăm să nu bifați căsuța „Am citit și accept Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate” sau „I have read and accepted the Terms & Contitions and Privacy Policy” și să nu accesați sau să utilizați aplicația în niciun mod.

S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul de a suplimenta, modifica sau înlocui în mod unilateral Termenii și Condițiile acestui serviciu și acestei aplicații. În cazul unor asemenea modificări, cu ocazia primei logări în aplicație a utilizatorului i se va solicita acestuia acordul asupra noilor Termeni și Condiții.

Prin utilizarea aplicației pentru a rezerva un autovehicul sau pentru a începe o cursă după primirea notificării despre orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor în modalitățile descrise mai sus, utilizatorul își asumă și este de acord cu obligațiile în forma în care acestea au fost modificate. Dacă utilizatorul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are posibilitatea de a-și șterge contul.

 1. DEFINIȚII ȘI ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

  1. Pe parcursul prezentului Contract, ce stabilește termenii și condițiile aplicabile în raporturile dintre S.C. Concept Apps Development S.R.L. și Utilizator, următoarele cuvinte, denumiri și grupuri de cuvinte vor fi interpretate ca având următoarele înțelesuri:

   1. Termeni și condiții” – reprezintă Contractul dintre Utilizator și S.C. Concept Apps Development S.R.L., prezentul contract fiind aplicabil pentru accesarea și utilizarea aplicației „Citylink” și a serviciilor oferite prin intermediul acestei aplicații, denumit în continuare „Contract” sau „Contractul”. Acest contract se consideră încheiat în momentul acceptării Termenilor și Condițiilor aplicației prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înregistrării contului în aplicație.

   2. Utilizator” sau „Client” este orice persoană, fizică sau juridică (prin reprezentantul său legal) care a parcurs și finalizat cu succes procedura de înregistrare acceptând Termenii și Condițiile.

   3. Aplicația Citylink” sau „Aplicația” este o aplicație software pentru telefoanele sau dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau iOS al cărei scop este, printre altele, accesul la automobilele Citylink și facilitarea rezervării acestora, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic în funcție de locația în care se află utilizatorul.

   4. Zona de Acoperire” definește zona din ale cărei limite un autovehicul poate fi preluat și mai apoi returnat. Autoturismul poate fi deplasat după începerea unei curse pe tot teritoriul României cu mențiunea că acesta trebuie returnat pe raza Municipiul București pentru a putea încheia cursa.

   5. Conținut” se referă la totalitatea informațiilor cuprinse în aplicație, printre acestea fiind incluse dar nelimitându-se la imagini, text, logouri, conținut multimedia, orice reprezentare grafică sau alfanumerică, date, mijloace tehnice, procedee, mecanisme ce au fost create, dezvoltate sau administrate de către S.C. Concept Apps Development S.R.L.


 1. UTILIZAREA APLICAȚIEI

  1. Acordarea licenței de utilizare a aplicației

   1. Utilizatorul beneficiază de o licență gratuită, netransferabilă și neexclusivă ce nu poate fi sublicențiată. Această licență acordată de către S.C. Concept Apps Development S.R.L. este valabilă pe tot teritoriul României conform prezentului contract.

   2. Licența acordată prin acest Contract nu dă dreptul utilizatorului să o redistribuie în niciun mod, integral sau chiar parțial. Pentru ca licența să poată fi acordată utilizatorului acesta trebuie să respecte permanent termenii, condițiile, restricțiile și limitările prezentului Contract. Orice încălcare de către utilizator a termenilor, condițiilor și restricțiilor prezentului Contract va determina revocarea imediată a licenței în mod automat, S.C. Concept Apps Development S.R.L. ne fiind responsabilă de absolut nicio daună sau despăgubire de orice natură. Totalitatea informațiilor, detaliilor și descrierilor expuse în prezenta secțiune au scopul de a delimita drepturile acordate utilizatorului. Astfel orice folosire a aplicației ce este neconformă sau contrară licenței acordate reprezintă o încălcare a prezentului Contract.

  1. Detalii tehnice legate de utilizarea aplicației

   1. Cerințe dispozitiv. Pentru utilizarea aplicației utilizatorul trebuie să dețină un dispozitiv mobil cu sistem de operare cu versiunea Android 5 sau ulterior ori iOS 11 sau ulterior și acces la o conexiune stabilă de internet. Dacă utilizatorul deține un dispozitiv mobil ce corespunde specificațiilor și cerințelor de mai sus acesta va putea utiliza aplicația și serviciile acesteia. Cu toate acestea S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu garantează că dispozitivul utilizatorului este compatibil cu aplicația. De asemenea dispozitivul trebuie să aibă acces la o conexiune stabilă la internet, utilizatorul urmând să suporte toate costurile ce rezultă din folosirea acestei conexiuni.

   2. S.C. Concept Apps Development S.R.L. acordă utilizatorului o licență pentru utilizarea aplicației în forma sa integrală, ca produs unic, componentele acesteia ne fiind susceptibile de a fi instalate, accesate sau distribuite separat către terțe persoane.

   3. Orice citire, copiere sau manipulare a codului sursă al aplicației indiferent de mijloacele informatice utilizate este strict interzisă. Nerespectarea acestei interdicții va conduce la interzicerea imediată și automată a accesului utilizatorului la aplicație și serviciile oferite prin aceasta, acesta urmând să suporte orice daune și costuri ce rezultă din această încălcare a Contractului.

   4. Utilizatorul are obligația de a anunța în cel mai scurt timp posibil S.C. Concept Apps Development S.R.L. despre orice furt, pierdere sau distrugere a dispozitivului mobil folosit pentru a accesa aplicația și serviciile acesteia. Această obligație este necesară pentru a bloca contul utilizatorului și a preveni orice utilizare neautorizată a dispozitivului mobil și a aplicației. Utilizatorul va fi considerat responsabil pentru orice daună produsă față S.C. Concept Apps Development S.R.L. și față de persoanele fizice sau juridice cu care aceasta colaborează prin neanunțarea furtului sau pierderii dispozitivului mobil în special dacă din această cauză s-a produs o avariere, o pagubă, o utilizare necorespunzătoare sau neautorizată a aplicației și a autovehiculelor sau a fost comis un furt.

   5. Actualizări. În cazul în care S.C. Concept Apps Development S.R.L. dezvoltă o versiune îmbunătățită a aplicației pe care clientul a licențiat-o anterior, licența acordată inițial va fi extinsă și va fi valabilă și pentru versiunea actualizată a aplicației imediat ce aceasta este actualizată în mod automat sau manual de către utilizator. În situația în care prin actualizarea aplicației se modifică Termenii și Condițiile ce guvernează folosința acesteia așa cum reiese din prezentul Contract, utilizatorului i se va cere să accepte forma modificată pentru a putea continua să folosească aplicația și orice serviciu disponibil prin intermediul acesteia.


 1. UTILIZAREA SERVICIILOR CITYLINK

  1. Pentru a putea avea acces la serviciile Citylink trebuie ca utilizatorul să accepte anterior Termenii și Condițiile aplicației și serviciilor, doar ulterior acestui moment începând relația contractuală dinte S.C. Concept Apps Development S.R.L. și client. După parcurgerea și finalizarea procesului de înregistrare și validare, clienții persoane fizice sau juridice vor putea folosi serviciile de car-sharing oferite prin intermediul aplicației.

  2. Cerințele necesare utilizării serviciilor Citylink

   1. Pentru a începe procesul de utilizare a serviciilor noaste este necesar să vă creați un cont în aplicație urmând următorii pași:

   1. Pentru a putea să folosiți serviciile oferite de către noi trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele cerințe:

  1. Procesul de creare a unui cont de utilizator și accesarea aplicației și serviciilor

   1. Pentru a vă crea un cont în aplicație trebuie să introduceți următoarele date personale:

   1. Pentru informații suplimentare și lămuriri cu privire la colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a aplicației noastre detaliată spre finalul acestui document.

   2. După ce datele indicate mai sus au fost introduse în mod corespunzător urmează procesul de validare si aprobare a contului de către unul dintre administratorii aplicației. Menționăm că S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul de a selecta la discreția sa viitorii utilizatori ce vor avea acces la aplicație și serviciile oferite prin aceasta.

   3. Este de obligația utilizatorului să ofere date complete, corecte și actualizate. În situația în care intervine vreo modificare în datele furnizate de către utilizator, acesta are obligația de a le actualiza în cel mai scurt timp posibil dar cel mai târziu în decurs de două zile lucrătoare de la data intervenirii oricărei modificări în datele furnizate. În situația în care informațiile oferite nu sunt complete, corecte sau nu mai sunt de actualitate, S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul de a vă interzice accesul la aplicație și servicii temporar până când erorile sau lipsurile sunt îndepărtate sau corectate ori la discreția sa pe termen nedeterminat. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu va fi responsabilă în niciun fel pentru absolut nicio daună, penalizare, amendă sau orice alte costuri cauzate de oferirea de către utilizator a unor date personale incorecte, incomplete sau neactualizate.

   4. Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea contului, numelui de utilizator, parolei și a celorlalte date asociate, fiind exclusiv responsabil pentru acestea. De asemenea utilizatorul își va lua angajamentul că va informa S.C. Concept Apps Development S.R.L. cu privire la orice folosire neautorizată a contului și parolei asociate cu acesta și că se va deconecta la finalul fiecărei sesiuni pentru a preveni folosirea de către o altă persoană a contului său. În situația în care un autovehicul din flota Citylink este folosit de către o terță persoană ca urmare a nepăstrării caracterului confidențial al datelor de identificare asociate cu contului, utilizatorul va fi ținut responsabil și va suporta orice costuri, daune sau pagube rezultate din această folosire neautorizată. În niciun caz S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu va putea fi ținută responsabilă pentru eventualele pierderi, daune, pagube sau costuri survenite ca urmare a utilizării neautorizate a contului de către un terț.

   5. Cei care reprezintă utilizatori persoane juridice trebuie să se asigure că se pot angaja în numele persoanei juridice, că o pot reprezenta în mod legal și că datele introduse la crearea contului le aparțin și sunt conforme.

   6. Pentru a stabili calitatea dumneavoastră de reprezentant al persoanei juridice S.C. Concept Apps Development S.R.L. prin angajații și/sau colaboratorii acesteia vor efectua verificări asupra datelor dumneavoastră personale și cele ale persoanei juridice pentru a astabili dacă dețineți într-adevăr această calitate. Este posibil să vă fie cerute anumite informații sau documente suplimentare cu scopul dovedirii acestei calități pretinse de dumneavoastră. Aceste informații sau documente solicitate vor fi prelucrate numai cu scopul de a dovedi calitatea dumneavoastră legitimă de reprezentant.

   7. Este interzisă cesionarea contului dumneavoastră către altă persoană fizică sau juridică și nu puteți permite unei alte persoane să utilizeze contul dumneavoastră personal pentru a folosi serviciile Citylink. Nerespectarea acestei interdicții vă va face direct răspunzător de eventualele pagube ce ar surveni ca urmare a acestei folosiri neautorizate a serviciilor, precum și de orice cost aferent generat de utilizarea autovehiculului de către o terță persoană prin intermediul contului dumneavoastră. Menționăm de asemenea că încredințarea unui autovehicul către o persoană care nu deține permis de conducere constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației penale în vigoare.

   8. După introducerea datelor dumneavoastră personale nu veți dobândi imediat calitatea de client și utilizator Citylink, urmând ca S.C. Concept Apps Development S.R.L. prin angajații și/sau colaboratorii săi să facă anumite verificări asupra datelor dumneavoastră personale și asupra documentelor furnizate cu ocazia procesului de înregistrare. Menționăm că S.C. Concept Apps Development S.R.L. vă poate refuza acordarea calității de utilizator dacă informațiile din documentele de identificare ale persoanei fizice și/sau cele de reprezentant al persoanei juridice furnizate nu corespund cu informațiile de plată introduse la crearea contului, fără a putea fi ținută răspunzătoare de orice eventuale pierderi sau despăgubiri.

   9. Dacă în urma procesului de verificare se constată că îndepliniți toate criteriile necesare contul dumneavoastră se va activa și vă veți putea loga în aplicația Citylink folosind e-mailul și parola introduse la crearea contului de utilizator.

   10. Statutul de utilizator și client Citylink și acceptarea Contractului (Termenii și Condițiile) nu vă acordă niciun drept de a obține serviciile Citylink și nu vă garantează abilitatea de a folosi serviciile respectiv autovehiculele Citylink. Serviciile și respectiv posibilitatea de a folosi un autovehicul din flota Citylink sunt subiectul disponibilității. S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul unilateral de a-și modifica, suspenda, anula, majora sau micșora operațiunile.

  1. Rezervarea unui autovehicul

   1. După ce vă veți loga în aplicația Citylink, veți putea accesa profilul dumneavoastră de utilizator, setările acestuia și istoricul curselor efectuate până la acel moment. Pentru orice întrebare sau nelămurire am creat în cadrul aplicației o secțiune cu întrebări și răspunsuri frecvente ce vă vor facilita experiența de utilizare a aplicației și serviciilor.

   2. Tot în cadrul aplicației veți regăsi o hartă ce vă va afișa toate autovehiculele disponibile în apropierea dumneavoastră. Dacă selectați unul dintre aceste autovehicule de pe hartă vă vor fi afișate anumite informații despre acesta precum, numărul de înregistrare, marca și modelul, nivelul de combustibil al acestuia și distanta estimata pe care o poate parcurge sau orice alte informații relevante. După alegerea autovehiculului dorit vă va fi afișată distanța și timpul necesar de parcurs până la acel autovehicul precum și tarifele aferente închirierii în funcție de modelul autovehiculului pe care doriți să-l închiriați. Menționăm că este posibil ca uneori să existe anumite erori de localizare între locația reală a autovehiculului și cea indicată pe harta din aplicație, aceste erori putând fi cauzate de inexactitatea sau lipsa semnalului GPS, S.C. Concept Apps Development S.R.L. neasumându-și nicio răspundere pentru asemenea situații.

   3. Pentru a rezerva un autovehicul va trebui să apăsați pe butonul „Rezervă

sau dacă aveți telefonul configurat să funcționeze în limba engleză pe butonul „Reserve”. Puteți ține mașina rezervată pe o perioadă de maximum 20 de minute înainte să începeți cursa, în situația în care nu începeți o cursă până la expirarea acestei perioade de timp rezervarea se va anula în mod automat. Puteți anula prima rezervare fără să fiți penalizat dacă nu au trecut mai mult de 20 de minute de la momentul la care ați rezervat autovehiculul. Dacă efectuați o altă rezervare și nu începeți o cursă până la expirarea acestei rezervări sau în situația în care anulați această rezervare veți fi obligat/ă să plătiți un tarif de 10 lei. Acest tarif se va aplica și pentru rezervările următoare în situația în care nu începeți o cursă, pentru a evita blocarea autoturismelor prin rezervări de către persoane răuvoitoare.

   1. În cazul în care intervine o problema în procesul de anulare a rezervării și acesta nu poate fi finalizat cu succes sunteți obligat/ă să anunțați imediat S.C. Concept Apps Development S.R.L.

  1. Începerea cursei

   1. Pentru a începe cursa, odată ajuns lângă autovehicul va trebui să apăsați în funcție de limba în care aveți setat telefonul butonul „Deschide mașina” sau „Unlock car”. După apăsarea butonului vi se va cere să introduceți pin-ul setat de dumneavoastră la crearea contului și să inspectați mașina pentru a confirma că starea acesteia este corespunzătoare și nu prezintă niciun fel de daună vizibilă la interior sau la exterior, în caz contrar va trebui să raportați orice daună sesizată în legătură cu autovehiculul prin intermediul ferestrei dedicate din interiorul aplicației. Doar după această confirmare, apăsând butonul „Start” cursa dumneavoastră va începe și veți fi taxat pentru folosirea autovehiculului. Dacă nu reușiți să localizați autovehiculul dar sunteți în proximitatea acestuia puteți apăsa butonul „Semnal luminos” sau „Flash lights” pentru ca mașina să își aprindă luminile și a putea fi mai bine reperată de către dumneavoastră.

   2. Înainte de a începe călătoria sunteți obligat să verificați starea automobilului pentru orice fel de defecte vizibile, avarieri ale componentelor autovehiculului, daune, urme de uzură anormală sau murdărie excesivă, atât la interiorul cât și la exteriorul mașinii. În cazul în care observați oricare dintre aceste probleme cu autovehiculul sau orice altă situație excepțională privind aspectul sau buna funcționare a mașinii, sunteți obligat să le sesizați prin intermediul aplicației în fereastra dedicată sau să contactați telefonic S.C. Concept Apps Development S.R.L.

   3. În cazul unor asemenea sesizări dacă utilizatorul sau S.C. Concept Apps Development S.R.L. consideră că starea autovehiculului nu permite utilizarea acestuia într-o maniera corespunzătoare unei călătorii normale, urmează ca utilizatorul să fie informat cu privire la cel mai apropiat vehicul disponibil. Într-o asemenea situație este necesară parcurgerea din nou a etapelor menționate mai sus, S.C. Concept Apps Development S.R.L. ne datorând niciun fel de despăgubire utilizatorului.

   4. Dacă utilizatorul nu face nicio observație și nu declară eventualele deficiențe ale autovehiculului, va putea fi ținut răspunzător pentru acestea și obligat să achite sumele necesare pentru repararea sau curățarea autovehiculului. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu garantează starea în care autovehiculul a fost returnat de către utilizatorul care l-a folosit înainte.

   5. Înainte de a vă începe deplasarea cu autovehiculul sunteți obligat să vă asigurați că acesta nu are frâna de mână trasă.

   6. În situația în care apar probleme operaționale în legătură cu rezervarea unui autovehicul sau efectuarea unei călătorii, S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul să vă contacteze telefonic, prin intermediul mesajelor scrise sau prin alte metode adecvate.

  2. Desfășurarea cursei

   1. Autoturismul se consideră închiriat în intervalul de timp cuprins între momentul în care utilizatorul care a ajuns lângă autovehicul l-a deblocat și l-a inspectat pentru eventualele daune, apasă butonul „Start” și momentul returnării autovehiculului și apăsării butonului „Încheie cursa” sau „End trip”. Prin returnarea autovehiculului trebuie să se înțeleagă confirmarea încheierii călătoriei din aplicație sau confirmarea încheierii rezervării pentru situația în care ați dorit să păstrați autovehiculul rezervat pe o periodă mai mare decât durează călătoria în sine. La finalul oricărei curse utilizatorul trebuie să se asigure că autoturismul este închis și parcat regulamentar. În situația în care apar probleme în legătură cu acest proces vă rugăm să contactați S.C. Concept Apps Development S.R.L.

   2. Autovehiculul poate fi folosit exclusiv pe teritoriul României, numai cu condiția ca acesta să fie returnat pe teritoriul Municipiului București la finalul cursei.

   3. Dorim să menționăm că serviciile noastre pot fi supuse unor restricții, cazuri fortuite sau situații excepționale ce nu depind și nu se află sub controlul S.C. Concept Apps Development S.R.L.. Cu titlu de exemplu vă vom expune câteva situații excepționale ce pot afecta funcționarea serviciilor noastre, enumerarea fiind pur exemplificativă restricțiile nelimitându-se doar la cele menționate și putând include orice alte evenimente, cazuri, situații ce nu depind exclusiv de S.C. Concept Apps Development S.R.L.. O primă situație este legată de stabilitatea și disponibilitatea accesului la internet prin serviciul de date mobile furnizat de către operatorii de rețele mobile la care se adaugă stabilitatea și precizia semnalului GPS. În asemenea situații în care rețeaua/rețelele mobile sau semnalul GPS nu sunt disponibile funcționalitatea serviciilor noastre este afectată deoarece transferul de date nu funcționează. Aceste servicii pot fi afectate de topografie, obstacole precum tuneluri, clădiri sau poduri sau de condițiile meteorologice. De asemenea o rețea de date mobile ar putea fi supraîncărcată și să nu funcționeze optim. Altfel de restricții și perturbări pot apărea din cauza unor situații de forță majoră, dispoziții ale administrației publice, greve, probleme tehnice de infrastructură sau ca urmare a unor reparații, lucrări de întreținere, îmbunătățiri sau actualizări de software efectuate asupra echipamentelor necesare furnizării serviciilor. Utilizarea serviciilor poate fi de asemenea perturbată sau întreruptă din cauza unor probleme legate de servere de care S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu este răspunzătoare.

  3. Încheierea cursei

   1. Pentru a încheia cu succes cursa, utilizatorul trebuie să urmeze și să îndeplinească cumulativ următorii pași:

   1. În situația în care utilizatorul părăsește autovehiculul fără a respecta pașii mai sus menționați, respectiv fără să confirme încheierea cursei și fără să încuie autovehiculul acesta va fi taxat în mod corespunzător ca și cum ar folosi în continuare autovehiculul.

   2. La finalizarea cursei, utilizatorul trebuie să respecte următoarele reguli:

   1. Dacă ca urmare a nerespectării regulilor enunțate mai sus este necesară intervenția echipei de mentenanță pentru a remedia problemele cauzate și a menține autovehiculul în stare de funcționare, utilizatorul va fi obligat să achite tarife suplimentare pentru această intervenție și în cazul unor abateri multiple i se va putea interzice accesul la serviciile noastre.

   2. Încheierea cursei se poate face doar pe teritoriul Municipiului București.

   3. În situația în care există probleme cu procesul de încheiere a cursei, utilizatorul trebuie să contacteze de îndată S.C. Concept Apps Development S.R.L. și să nu părăsească autovehiculul până când nu este informat că poate face acest lucru.

   4. Dacă autovehiculul nu este returnat în modalitățile expuse anterior utilizatorul va putea fi obligat să achite tarife suplimentare și va trebui să suporte sancțiunile prevăzute de lege.

  1. Prețuri și modalități de plată.

   1. Plățile se vor efectua prin card, contul utilizatorului din care se va retrage suma trebuie să aibă suficiente fonduri pentru a acoperi toate costurile generate de folosirea serviciilor Citylink. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru orice comisioane sau taxe ce provin din folosirea respectivei modalități de plată.

   2. Având în vedere calitatea de consumatori, utilizatorii au dreptul să obțină următoarele informații:

 1. Detalii despre prețuri și despre modificarea acestora. Puteți obține prețurile actuale pentru folosirea serviciilor CItylink accesând site-ul nostru oficial www.citylink.ro sau apelând la numărul +40724895465. S.C. Concept Apps Development S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba în orice moment tarifele, taxele, taxele de abonare periodică și alte asemenea sau de introduce în orice moment noi tarife și taxe așa cum este prevăzut în acești Termeni și Condiții.

   1. Tarifele de bază

Când rezervați un autovehicul, la fiecare închiriere vom verifica dacă dețineți fonduri suficiente blocând suma de 30 de lei (din portofelul aplicației sau, dacă acesta nu deține fonduri suficiente, din cardul bancar), sumă ce se va debloca după încheierea perioadei de utilizare a autoturismului. Tarifele aplicabile pentru o cursă sunt afișate în Aplicația Citylink și sunt percepute în felul următor:

 1. Prețul pe timpul scurs de la închirierea autovehiculului este de 0.6 lei/minut;

 2. Prețul pe distanța parcursă este de 0.8 lei/kilometru pentru autoturismele Toyota Yaris și de 0.99 lei/kilometru pentru autoturismele Toyota Corolla;

 3. Prețul pentru o zi (24 de ore de la momentul închirierii) este de 140 de lei pentru autoturismele Toyota Yaris și de 170 de lei pentru autoturismele Toyota Corolla, după scurgerea unui timp de 240 de minute de la închirierea autovehiculului sau după parcurgerea unei distanțe de 50 de kilometri se va aplica acest tarif. După depășirea celor 50 de kilometri prețul va fi de 0.8 lei/kilometru pentru autoturismele Toyota Yaris și de 0.99 lei/kilometru pentru autoturismele Toyota Corolla;

 4. Prețul minim pe o cursă este de 10 lei și se va aplica indiferent de timpul trecut sau distanța parcursă;

 5. Prețul perceput cât timp autoturismul este parcat este de 0.15 lei/minut pentru primele 120 de minute iar după depășirea acestui interval de timp prețul va fi de 0.6 lei/minut;

   1. Tarifele și prețurile stabilite includ taxa pe valoare adăugată. Plata serviciilor se va efectua în mod automat pe baza datelor de plată introduse de către utilizator la momentul creării contului în Aplicație.

   2. În situația în care plata nu a putut fi procesată, Utilizatorul este obligat să achite sumele pe care le datorează prin introducerea unei noi metode de plată. Utilizatorul este complet responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor de plată pe care le-a introdus, acestea trebuind să-i aparțină și va suporta orice taxe suplimentare rezultate din efectuarea plăților. Până la data când Utilizatorul achită integral toate sumele pe care le datorează către S.C. Concept Apps Development S.R.L., acesta nu va mai putea utiliza Serviciile. Dacă Utilizatorul dorește să i se reactiveze contul blocat ca urmare a neprocesării plății, acesta va trebui să achite un tarif suplimentar.

   3. Utilizatorul este obligat să asigure acoperirea suficientă a contului său bancar pentru debitarea directă și va trebui să suporte toate cheltuielile bancare aferente plăților pentru serviciile pe care le-a utilizat. Utilizatorul va suporta și orice alte sume pe care S.C. Concept Apps Development S.R.L. le-a efectuat sau urmează să le efectueze în numele acestuia.

   4. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu are obligația să conteste niciun document ce a fost emis de către organele competente pe numele și/sau în sarcina sa, document prin care sunt sancționate orice fapte comise de către Utilizator în timp ce folosea autovehiculul și va achita amenda aplicată care va fi refacturată către Utilizator cu TVA în conformitate cu Codul Fiscal. În situația în care un asemenea caz intervine după încetarea Contractului, indiferent din ce cauză, obligația de plată către S.C. Concept Apps Development S.R.L. subzistă.

   5. Sumele retrase din contul utilizatorului vor fi stabilite astfel încât să fie asigurată achitarea tarifelor generate de efectuarea unei călătorii cât și pentru a acoperi plata taxelor generate de conducerea autovehiculului de către Utilizator, cu titlu de exemplu taxe de parcare, taxe de aeroport, taxe de drum, penalități, amenzi și alte asemenea. Tarifele ce au fost percepute pentru fiecare cursă sunt disponibile în Aplicație. Facturile se generează lunar, în format electronic și vor putea fi transmise la cererea clienților la adresa de e-mail ce a fost introdusă la crearea contului, acestea vor fi transmise în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care utilizatorul a închiriat autovehiculul.

  1. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

   1. Utilizatorul trebuie să respecte următoarele obligații:

   1. Utilizatorului îi sunt interzise următoarele:

   1. Angajații și/sau colaboratorii S.C. Concept Apps Development S.R.L. vor putea constata încălcarea unor dispoziții din prezentul Contract prin intermediul alertelor primite de la echipamentele electronice instalate pe autovehicule.

   2. Utilizatorul va despăgubi S.C. Concept Apps Development S.R.L. cu privire la orice cheltuieli, plăți, costuri, daune, taxe (fiind incluse fără limitare onorariile avocațiale) și pierderi (fiind incluse fără limitare, taxele și costurile survenite din recuperare) suferite de Societate și de oricare persoană despăgubită de către Societate ce au fost provocate de încălcarea oricărei prevederi contractuale sau legale de către utilizator sau de către o terță persoană căreia utilizatorul i-a permis să conducă autovehiculul.

  1. Acțiuni în cazul producerii unei daune sau deteriorări. Acțiuni în situația producerii unui accident.

   1. Utilizatorul este responsabil în totalitate pentru orice daună, deteriorare, defecțiune sau murdărire excesivă a autoturismului și/sau a echipamentului ce survine în timpul desfășurării cursei.

   2. În cazul în care se constată o defectare, daună sau deteriorare a autovehiculului sau a echipamentului acestuia, ultimul utilizator care a folosit autovehiculul va fi considerat responsabil în lipsa unor dovezi care să indice altfel.

   3. Utilizatorul are obligația de a informa de îndată S.C. Concept Apps Development S.R.L. și autoritățile competente în cazul producerii unui accident. Utilizatorul este de asemenea obligat să ia toate măsurile necesare pentru a conserva probele și a ameliora daunele. În situația producerii unui accident, utilizatorul are obligația să parcheze autovehiculul într-o zonă sigură și supravegheată. De asemenea acesta are obligația de a furniza către S.C. Concept Apps Development S.R.L. toate documentele ce au fost încheiate cu ocazia producerii accidentului.

   4. Utilizatorul va putea părăsi locul accidentului numai după ce:

   1. Eventualele despăgubiri pentru daunele produse unui autovehicul, așa cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, vor fi încasate de către S.C. Concept Apps Development S.R.L., fiind singura îndreptățită să încaseze aceste despăgubiri.

   2. În situația în care utilizatorul încasează sau urmează să încaseze anumite sume cu titlu de despăgubire pentru daunele ce au fost produse autovehiculului, acesta are obligația să le transfere către S.C. Concept Apps Development S.R.L.

   3. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru consecințele ce decurg din infracțiunile și contravențiile pe care le-a comis în timp ce folosea autovehiculul și este direct responsabil față de S.C. Concept Apps Development S.R.L. pentru orice costuri derivate din aceste acțiuni ilegale ale utilizatorului.

   4. La solicitarea S.C. Concept Apps Development S.R.L., utilizatorul are obligația de a furniza toate informațiile cerute cu privire la locația autovehiculului și este obligat să permită inspecția acestuia de către reprezentanții S.C. Concept Apps Development S.R.L.

  1. Asigurarea

   1. Autovehiculele prin care sunt oferite serviciile noastre beneficiază de Asigurare de răspundere civilă auto și Asigurare CASCO.

   2. În situația în care accidentul a fost cauzat de către utilizator sau dacă nu se poate stabili din vina cui a fost cauzat accidentul sau din vina cui au fost produse daunele sau dacă daunele și pierderile nu pot fi recuperate de la o terță parte, Utilizatorul este responsabil pentru o franșiză, in valoare de 250Euro, afișată prin intermediul aplicație conform poliței de asigurare CASCO.

   3. În cazul în care asigurările prevăzute mai sus nu acoperă costul total al reparării sau înlocuirii autovehiculului precum și orice alte costuri ale unor situații conexe produse, Utilizatorul va fi responsabil pentru aceste costuri și pentru orice revendicări ce ar veni din partea terților. Adițional acesta va fi ținut să achite orice alte costuri incidentale survenite, onorariile experților și avocaților, pierderea de profit suportată de S.C. Concept Apps Development S.R.L. în urma avarierii autovehiculului, creșterea cuantumului ratelor de asigurare și orice alte asemenea costuri generate sau ce au legătură cu producerea evenimentului.

   4. Menționăm că prevederile prezentului articol nu îl exonerează pe Utilizator de celelalte obligații ce sunt prevăzute și decurg din acești Termeni și Condiții. Utilizatorul este deplin responsabil în cazul încălcării culpabile a prevederilor contractuale, mai ales în situația producerii unor daune de către o terță persoană ce a folosit Aplicația și Serviciile prin intermediul contului Utilizatorului, indiferent că avea sau nu cunoștință despre această folosire autorizată sau neautorizată de pe contul său personal.

  2. Obiecte pierdute

   1. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu este în niciun fel responsabilă pentru bunurile Utilizatorilor ce au fost pierdute sau deteriorate pe durata cât aceste bunuri se aflau în autovehicul în timpul folosirii acestuia de către Utilizator sau care au fost uitate de către acesta în autovehicul la încheierea cursei.

   2. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu are obligația de a contacta Utilizatorii în legătură cu bunurile pierdute de către aceștia și nu are obligația de a opri utilizarea autovehiculelor pentru a căuta bunurile pierdute sau uitate de către Utilizatori în autovehicule.

  3. Răspunderea utilizatorului

   1. Utilizatorul este complet răspunzător față de S.C. Concept Apps Development S.R.L. pentru avarierea, pierderea sau furtul autovehiculului sau al echipamentului acestuia și de asemenea pentru orice daune produse asupra autovehiculului sau echipamentului cum ar fi cele rezultate din producerea unui accident, legate de tractarea sau confiscarea autovehiculului și echipamentului, inclusiv daunele cauzate unor terțe persoane ca urmare a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a autovehiculului.

   2. Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate în legătură cu intervenirea uneia dintre situațiile menționate mai sus, condiționat de producerea acestora în timp ce autovehiculul se afla în posesia Utilizatorului sau a unei terțe persoane căreia Utilizatorul i-a permis utilizeze autovehiculul nerespectând acești Termeni și Condiții.

   3. Toate costurile necesare acoperirii daunelor survenite ca urmare a nerespectării Termenilor și Condițiilor vor fi suportate de către Utilizator. În situația în care Utilizatorul este vinovat de încălcarea obligațiilor ce îi revin, acesta trebuie să despăgubească S.C. Concept Apps Development S.R.L. și să suporte toate costurile generate de pretențiile unei terțe persoane.

  4. Răspunderea penală

   1. Orice încercare de folosire a Serviciilor prin diverse metode ce sunt menite să evite sistemele de log-in și siguranță stabilite de S.C. Concept Apps Development S.R.L. pot fi de natură să atragă răspunderea dumneavoastră penală. O astfel de situație exemplificativă ar fi folosirea autovehiculului fără o rezervare valabilă, în asemenea caz vom apela Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență pentru a declara imediat incidentul și/sau vom formula o plângere penală împotriva dumneavoastră. Prin urmare vom fi nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi către autoritățile competente ale statului cum ar fi poliție, parchet, instanță etc. Toți acești pași sunt necesari în scopul atragerii răspunderii dumneavoastră penale conform legislației în vigoare.

   2. În cazul în care încredințați autovehiculul către o persoană care nu deține permis de conducere pentru categoria necesară conducerii autovehiculului închiriat veți răspunde conform legislației penale.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate și pentru a îmbunătăți funcționarea Aplicației noastre. În momentul în care vă înregistrați în aplicație vă verificăm identitatea pe baza documentelor transmise de către dumneavoastră.

  2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

  3. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunteți rugați să consultați Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

  4. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislația privind protecția datelor, ce sunt enumerate și descrise separat în cadrul Politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal puteți să folosiți următoarele date de contact:

Adresa: S.C. Concept Apps Development S.R.L., Bulevardul Republicii, nr. 19, bl. A4, et. 2, ap. 1, Ploiești, Prahova

E-mail: hello@citylink.ro

Telefon: 0773754418

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  1. Conținutul, așa cum acesta este definit în preambulul prezenților Termeni și Condiții, este deținut în mod exclusiv de către S.C. Concept Apps Development S.R.L. sau colaboratorii acesteia, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

  2. S.C. Concept Apps Development S.R.L. este îndreptățită să utilizeze orice linii de cod, algoritmi, inovații tehnice, fotografii și orice alte drepturi de proprietate intelectuală ce se află în legătură cu Aplicația.

  3. Utilizatorul are o serie de drepturi limitate cu privire la Aplicație, astfel cum acestea sunt stabilite expres și decurg din prezentul Contract și nu are alte drepturi, implicite sau de alt fel.

  4. Utilizatorul are un drept neexclusiv de utilizare asupra Aplicației, aceasta fiind licențiată, nu vândută către utilizator.

  5. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul, alterarea sau modificarea în orice mod a Conținutului Aplicației este strict interzisă.

  6. Folosirea procedurilor de modificare, traducere, derivare sau încercările de alterare a Aplicației cu scopul de a identifica codul-sursă vor sancționate conform legii române.

  7. Este interzisă orice utilizare a Aplicației, informațiilor și datelor oferite Utilizatorului în alte scopuri decât cele referitoare la îndeplinirea obligațiilor Părților, astfel cum acestea sunt expuse în prezentul Contract.

  8. Aplicația și simbolurile Societății sau ale colaboratorilor sunt mărci înregistrate de către S.C. Concept Apps Development S.R.L. sau colaboratorii acesteia.

 2. SUSPENDAREA DREPTULUI DE A FOLOSI SERVICIILE ȘI APLICAȚIA

  1. Utilizatorului i se va suspenda dreptul de a folosi serviciile oferite prin intermediul Aplicației Citylink în următoarele situații:

 1. Dacă permisul de conducere al utilizatorului este suspendat, retras sau pierdut, până ce acesta și-l va recupera sau va obține un permis de conducere valid;

 2. Dacă utilizatorul nu achită sumele datorate la scadență;

 1. ÎNCETAREA ȘI ANULAREA STATUTULUI DE UTILIZATOR

  1. Prezentul Contract poate înceta la solicitarea S.C. Concept Apps Development S.R.L. sau a utilizatorului. În situația încetării Contractului, Utilizatorul rămâne răspunzător pentru toate costurile, daunele sau penalizările ce sunt datorate de către acesta la momentul încetării Contractului.

  2. S.C. Concept Apps Development S.R.L. are dreptul să denunțe unilateral Contractul în următoarele situații

:

 1. Utilizatorul nu achită sumele pe care le datorează la scadență;

 2. Cardul pe care utilizatorul l-a ales ca metodă de plată a fost anulat, revocat, pierdut, furat, a expirat sau a fost suspendat și Utilizatorul nu a adăugat o altă metodă de plată validă pentru îndeplinirea obligațiilor sale;

 3. Utilizatorul nu mai îndeplinește cerințele ce au fost prevăzute în acești Termeni și Condiții;

 4. Utilizatorul transmite către S.C. Concept Apps Development S.R.L. informații eronate sau incomplete.

 5. Utilizatorul a condus un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau a unor medicamente sau substanțe ce sunt de natură să îi afecteze capacitatea de a conduce un autovehicul;

 6. Utilizatorul nu a notificat S.C. Concept Apps Development S.R.L. că i-a fost retras dreptul de a conduce sau că acesta i-a fost suspendat pentru o anumită durată de timp;

 7. Utilizatorul a dezvăluit terțelor persoane informațiile contului său;

 8. În situația în care Utilizatorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în sarcina acestuia în cuprinsul prezentului Contract.

 1. OBLIGAȚIA UTILIZATORULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

  1. Utilizatorul va despăgubi și exonera de răspundere S.C. Concept Apps Development S.R.L. și de asemenea pe colaboratorii acesteia de orice răspundere pentru daunele, vătămările, pierderile, cererile, revendicările, costurile, taxele legale și alte asemenea costuri ce provin din partea oricăror persoane îndreptățite să fie despăgubite și care au survenit ca urmare a nerespectării acestor Termeni și Condiții sau ca urmare a folosirii necorespunzătoare a autovehiculului de către utilizator sau de către alte persoane cărora acesta le-a permis să folosească autovehiculul cu încălcarea prezentului Contract.

 2. DREPTUL DE RETRAGERE

  1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia, mai exact de la data acceptării Termenilor și Condițiilor, fără să fie nevoit să justifice această decizie. Pentru a se putea retrage, Utilizatorul trebuie să transmită o notificate către S.C. Concept Apps Development S.R.L. prin care își exprimă dorința de a se retrage din Contract. Această retragere nu va avea niciun efect asupra Serviciilor deja prestate Utilizatorului.

 3. DISPOZIȚII FINALE

  1. Legea aplicabilă și jurisdicția.

   1. Relația contractuală dintre S.C. Concept Apps Development S.R.L. și Utilizator ce rezultă ca urmare a folosirii Aplicației și Serviciilor Citylink este guvernată de legea română. Prezenta clauză nu este aplicabilă consumatorilor.

   2. Prezentul Contract înlătură orice înțelegere anterioară scrisă sau verbală existentă între Utilizator și S.C. Concept Apps Development S.R.L..

   3. Acest Contract nu este de natură să limiteze în niciun fel drepturile consumatorilor prevăzute de legislația în vigoare.

  2. Garanție limitată.

   1. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu vă garantează lipsa erorilor din Aplicație sau posibilitatea corectării acestora și nici că Aplicația va funcționa neîntrerupt. Nu putem garanta nici că Serviciile noastre corespund în totalitate cerințelor dumneavoastră. În procesul de folosire, testare și evaluare a Serviciilor și Aplicației noastre, vă asumați riscul legat de calitatea și performanța acestora. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu este responsabilă în nicio situație, pentru daune de orice fel, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte ce ar surveni din folosirea, performanța sau modul în care Aplicația este livrată.

  3. Limitarea răspunderii

   1. S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu este în niciun fel responsabilă pentru modul în care sunt utilizate Serviciile noastre de către dumneavoastră și nu își asumă răspunderea pentru implementarea acestor servicii de către dumneavoastră și nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice rezultate comerciale previzionate, așteptate sau acceptate ca urmare a utilizării acestora.

   2. S.C. Concept Apps Development S.R.L. este exonerată de orice garanție de orice fel, inclusiv dar fără limitare la garanții de comercializare, titlu sau non-conformitate într-un scop anume. Utilizatorul își dă acordul ca întregul risc rezultat ca urmare a folosirii Serviciilor îi aparține în întregime în măsura maximă permisă de lege.

  4. Nerenunțarea la drepturi

   1. Dacă S.C. Concept Apps Development S.R.L. nu va exercita sau va exercita cu întârziere unele drepturi provenite din prestarea Serviciilor și prezentul Contract, această neexercitare nu va putea fi interpretată ca o renunțare a Societății la exercitarea respectivelor drepturi.

   2. Exercitarea drepturilor legitime ale S.C. Concept Apps Development S.R.L. ce rezultă sau sunt în legătură cu prezentul Contract, declanșarea unor proceduri sau formalități ce au rolul de a conduce spre exercitarea drepturilor Societății ce se află în legătură cu prezentul Contract, obținerea și/sau executarea prestațiilor la care Utilizatorul este obligat în temeiul prezentului Contract, emiterea și susținerea oricăror pretenții legale de către S.C. Concept Apps Development S.R.L. ce au legătură cu drepturile sale care decurg sau se află în legătură cu prezentul Contract și/sau cu obligațiile Utilizatorului corelative drepturilor Societății, precum și situația în care S.C. Concept Apps Development S.R.L. opune Utilizatorului orice excepții și/sau apărări de fond ce se află în legătură cu prezentul Contract, sunt supuse unui termen de prescripție de 10 ani.